Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής | Ιπποκράτους 5 | ΤΚ: 63100 | Τηλεφωνικό Κέντρο: 2371350100

Συχνές Ερωτήσεις Λειτουργίας του Γ.Ν. Χαλκιδικής

/Συχνές Ερωτήσεις Λειτουργίας του Γ.Ν. Χαλκιδικής
Συχνές Ερωτήσεις Λειτουργίας του Γ.Ν. Χαλκιδικής2020-08-20T14:05:27+02:00
Διαδικασία επίσκεψης στο νοσοκομείο2020-05-06T18:39:00+02:00

Η επίσκεψή σας στο Νοσοκομείο μπορεί να είναι:

 • Προγραμματισμένη / Τακτική
 • Επείγουσα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Όσοι προσέρχονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία για ιατρική εξέταση και για πραγματοποίηση εξετάσεων θα πρέπει να έχετε ραντεβού την συγκεκριμένη ημερομηνία. Το ραντεβού κλείνετε από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων η οποία βρίσκεται στο ισόγειο, μπαίνοντας από την είσοδο του νέου κτιρίου του Νοσοκομείου, α) δια ζώσης & β) τηλεφωνικά στο +23710 22130 & ώρες 8:00 έως 14:30, εργάσιμες ημέρες.

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

 • Εξετάζεστε από τον ιατρό που εφημερεύει – στο σχετικό με την πάθησή σας – ιατρείο στα Εξωτερικά Ιατρεία και στην συνέχεια πρέπει να περάσετε από τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, όπου θα γίνει καταχώρηση των στοιχείων σας.
 • Όταν επισκέπτεσθε το Νοσοκομείο στα Εξωτερικά Ιατρεία & για παρακλινικές εξετάσεις, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:
  • Όσοι κατοικείτε μόνιμα στην Ελλάδα και κατέχετε Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα π.χ. ΕΟΠΥΥ – ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.λ.π., παρακαλείσθε να προσκομίζετε τα σχετικά ηλεκτρονικά Ιατρικά Παραπεμπτικά των εξετάσεών σας, στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, την ημέρα που έρχεσθε στο Νοσοκομείο για να πραγματο­ποιήσετε τις εξετάσεις σας.
  • Όλοι οι Ανασφάλιστοι (1.Έλληνες με ΑΜΚΑ και 2. αλλοδαποί με ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικά έγγραφα) και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (παράγραφος 2. Νόμου 4368/2016, αρθρ. 33) έχετε το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούστε νο­σηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλ­ψης καθώς και όσοι έχετε αναγνωριστεί, από τις αρμόδιες αρχές ως πρόσφυγες, οφείλετε να προσκομίζετε το ανάλογο πιστοποιητικό στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων την ημέρα που έρχεστε για να κάνετε τις εξετάσεις σας.
  • Όσοι είστε α) Ασφαλισμένοι σε Ευρωπαϊκό Φορέα Ασφάλισης και κατέχετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111-ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ) και β) Ασφαλισμένοι σε Ευρωπαϊκό Φορέα Ασφάλισης μόνιμων κατοίκων Ελλάδας, κατόχων ΑΜΚΑ και βιβλιάριο ΙΚΑ με την ειδική ένδειξη «ΞΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ….», παρακαλείσθε να τα προσκομίσετε στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου, την ημέρα που έρχεστε για να πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις σας, με τα σχετικά ηλεκτρονικά Ιατρικά Παραπεμπτικά.
  • Όσοι έχετε Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας, πληρώνετε οι ίδιοι τις εξετάσεις σας και με την Απόδειξη Πληρωμής και την  Ιατρική Γνωμάτευση  απευθύνεστε στον Ασφαλιστικό σας Φορέα.
Διαδικασία εισαγωγής στο νοσοκομείο2020-05-06T18:38:49+02:00

Η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο μπορεί να είναι:

 •   Προγραμματισμένη / Τακτική
 •  Επείγουσα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Τακτικές Εισαγωγές πραγματοποιούνται από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο, μπαίνοντας από την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου στα αριστερά.

 1. Κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσετε τον Αριθμό Μητρώου        Κοινωνικής     Ασφάλισης  (Α.Μ.Κ.Α.) και την Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
 2. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι η εξής:
  • Κατά την προσέλευσή σας, θα πρέπει να περάσετε από τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, όπου θα γίνει καταχώρηση των στοιχείων σας και
  • Στα Εξωτερικά Ιατρεία της ανάλογης κλινικής. Ο θεράπων ιατρός θα συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο δελτίο «Εισιτήριο», προκειμένου να ακολουθήσει η εισαγωγή σας από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών.
  • Προσέρχεστε στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών όπου παραδίδετε το εισιτήριο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Η εισαγωγή γίνεται από τα Εξωτερικά Ιατρεία, σε ημέρα εφημερίας του Νοσοκομείου.
 • Κατά την προσέλευσή σας, θα πρέπει να περάσετε από τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, όπου θα γίνει καταχώρηση των στοιχείων σας.
 • Εξετάζεστε από τον ιατρό που εφημερεύει -στο σχετικό με την πάθησή σας- ιατρείο των Εξωτερικών Ιατρείων. Εάν κριθεί απαραίτητη η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο, ο ιατρός εκδίδει το εισιτήριο το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να δοθεί στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΙΩΝ

Όταν κάνετε εισαγωγή σε οποιαδήποτε κλινική του Νοσοκομείου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

 • Όσοι κατοικείτε μόνιμα στην Ελλάδα και κατέχετε Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα (π.χ. ΕΟΠΥΥ – ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, κλπ.), παρακαλείσθε να προσκομίζετε το ΑΜΚΑ σας στο Τμήμα Κίνησης μαζί με το εισιτήριό το οποίο σας το έχει εκδώσει ο θεράπων ιατρός.
 • Όλοι οι Ανασφάλιστοι (1.Έλληνες με ΑΜΚΑ και 2. αλλοδαποί με ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικά έγγραφα) και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (παράγραφος 2. Νόμου 4368/2016, αρθρ. 33) έχετε το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούστε νοσηλευτικής και ιατρο­φαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και όσοι έχετε αναγνωριστεί, από τις αρμόδιες αρχές ως πρό­σφυγες, οφείλετε να προσκομίζετε το ανάλογο πιστοποιητικό στο Τμήμα Κίνησης την ημέρα εισαγωγή σας ή το αργότερο την επόμενη ημέρα.
 • Όσοι είστε Ευρωπαίοι Πολίτες και κατέχετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111-ΕΚΚΑ), παρακα­λείσθε να την προσκομίσετε στο Τμήμα Κίνησης.Όσοι έχετε Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας, μπορείτε ή να πληρώσετε οι ίδιοι το νοσήλιο σας και με την Απόδειξη Πληρωμής και μια Ιατρική Γνωμάτευση να απευθύνεστε στον Ασφαλιστικό σας Φορέα ή αν αδυνατείτε να πληρώσετε οι ίδιοι το νοσήλιο σας, τότε πρέπει οπωσδήποτε πριν από το εξιτή­ριό σας, ο Ιδιωτικός Ασφαλιστικός σας Φορέας, αφού φυσικά ενημερωθεί για την εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο, να εγγυηθεί εγγράφως (π.χ. με fax) στο Νοσοκομείο για την πληρωμή του νοση­λίου σας (τηλ.: 23713 50211, fax.:23713 50181, e-mail: gnxkin@1157.syzefxis.gov.gr).
 • Τέλος, εάν είστε Ιδιώτης Πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν καλύπτεσθε από επίσημο Ασφα­λιστικό Φορέα ή δεν προσκομίσετε εγκαίρως (το αργότερο μέχρι το εξιτήριό σας) στο Νοσοκομείο το βιβλιάριό σας ή την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111) ή κάποιο επίσημο έγγραφο – αποδεικτικό στοιχείο ότι κατέχετε Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας, σε ισχύ, καθώς και όταν δεν πληροίτε τις απαραί­τητες προϋποθέσεις και δεν κατέχετε τα νόμιμα πιστοποιητικά για δωρεάν νοσηλεία, θα πρέπει οι ίδιοι να καταβάλετε το κόστος του νοσηλίου σας στο Τμήμα Κίνησης.
 • Όσοι κατέχετε Ιδιωτικές Ασφάλειες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Κίνησης Ασθενών. (τηλ.:23713 50211)
 • Τέλος δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτι­κοί περίθαλψη, δικαιούνται οι πολίτες Τρίτων χω­ρών, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και της κατοχής νομιμο­ποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα οι εξής κατηγορίες:
  • ανήλικοι έως 18 ετών,
  • γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης,
  • άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δο­μές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας,
  • άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχι­κής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α’96),
  • άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θερα­πείας του ν. 4139/2013 (Α’74),
  • οι κρατού­μενοι σε φυλακές,
  • άτομα με αναπηρία 67% και πάνω κ.α. Νόμος 4368/2016
Ποιες μέρες εφημερεύει το Νοσοκομείο;2020-05-06T11:15:16+02:00

Το Νοσοκομείο εφημερεύει καθημερινά όλο τον χρόνο.

Που βρίσκεται το Γραφείο Κίνησης Ασθενών;2020-05-06T11:16:00+02:00

Στο ισόγειο, μπαίνοντας από την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου στα αριστερά.

Που βρίσκεται η Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων καθώς και τα Εξωτερικά Ιατρεία;2020-05-06T11:16:27+02:00

Η Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτιρίου δεξιά στην είσοδο του νοσοκομείου, ενώ τα Εξωτερικά Ιατρεία βρίσκονται στους διαδρόμους κοντά στην γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων.

Μπορώ να λάβω πληροφορίες σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων μου ως λήπτης υπηρεσιών υγείας;2020-05-06T11:16:34+02:00

Ναι. Από το Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Πώς μπορώ να υποβάλω παράπονο/καταγγελία για την εξυπηρέτησή μου στο Νοσοκομείο;2020-05-06T11:17:01+02:00

Το παράπονο ή η καταγγελία πρέπει να κατατεθεί επωνύμως και ενυπογράφως για να γίνει η σχετική ενημέρωση των εμπλεκόμενων και η διερεύνηση των γεγονότων, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων. Απευθυνθείτε στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.

Πώς μπορώ να ευχαριστήσω το προσωπικό και το Νοσοκομείο για τις υπηρεσίες που έλαβα και να το μάθουν;2020-05-06T11:17:53+02:00

Συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση με τα στοιχεία των εμπλεκόμενων που θέλετε να ευχαριστήσετε. Την αίτηση μπορείτε να την προμηθευτείτε από το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ή από εδώ.

Η ασφάλεια μου έχει λήξει ή είμαι ανασφάλιστος/η. Μπορώ να επισκεφτώ κάποιον Ιατρό του Νοσοκομείου και να κάνω εξετάσεις;2020-05-06T11:18:20+02:00

Ναι. Με τον Ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους. Για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ρύθμισης προς τους δικαιούχους απαιτείται υποχρεωτικά η κατοχή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). ή Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση στις δομές του Νοσοκομείου μπορείτε να απευθύνεστε:

Γραφείο Π.Δ.Λ.Υ.Υ. –  τηλ.: 23713 50248
Κοινωνική Υπηρεσία – τηλ.: 2371350216
Τμήμα Κίνησης Ασθενών – τηλ.: 2371350211

Πως κλείνω ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία;2020-05-06T11:18:42+02:00

Για πληροφορίες και προγραμματισμό του ραντεβού σας στα Τακτικά Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία, μπορείτε είτε να επισκεφθείτε την Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων είτε να καλέσετε στο τηλέφωνο : 23710 22130 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 13:00. Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση σας κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού σας στα Εξωτερικά Ιατρεία, να αναφέρετε τον Α.Μ.Κ.Α. σας ή τον Α.Μ. του ασθενούς στο Νοσοκομείο μας. Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε το ραντεβού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγκαίρως μαζί μας για ακύρωση του ραντεβού σας, έτσι ώστε κάποιος άλλος πολίτης να εξυπηρετηθεί στη θέση σας.

Έχω συνταγογραφημένες εργαστηριακές εξετάσεις από Ιατρό εκτός Νοσοκομείου (Αγροτικό Ιατρό-Ιδιώτη Ιατρό). Μπορώ να κάνω τις εξετάσεις στο Νοσοκομείο;2020-05-06T11:19:09+02:00

Ναι, εάν έχετε ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και το παραπεμπτικό αυτό δεν έχει λήξει. Θα πρέπει, έχοντας μαζί σας το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, να απευθυνθείτε στην Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων ώστε κλείσετε ραντεβού. Εάν δεν έχετε ασφαλιστική κάλυψη (και άρα δεν έχετε ηλεκτρονικό παραπεμπτικό), η Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων θα σας ενημερώσει για το ποσό, που βάσει τιμολογίου, θα πρέπει να καταβάλετε.

Από πού και πότε παραλαμβάνω τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων;2020-05-06T11:19:29+02:00

Από το εκάστοτε εργαστηριακό τμήμα:

 • Γραμματεία Μικροβιολογικού εργαστηρίου: που βρίσκεται στο ισόγειο της κεντρικής εισόδου καθημερινά13:30 με 14:45 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργίας.
 • Ακτινολογικό εργαστήριο: που βρίσκεται στο ισόγειο της κεντρικής εισόδου , όλο το 24ωρο.
 • Υπέρηχο: που βρίσκεται στο ισόγειο και δεξιά της κεντρικής εισόδου, αμέσως μόλις γίνει η εξέταση.
 • Αξονικό τομογράφο: που βρίσκεται στο 1ο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου, αμέσως μόλις γίνει η εξέταση.
Εξετάστηκα στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου και ο Ιατρός μού συνέστησε αναρρωτική άδεια. Τι πρέπει να κάνω;2020-05-06T11:19:59+02:00

Έχοντας μαζί σας την ιατρική γνωμάτευση που θα σας έχει χορηγήσει ο Ιατρός κατά την εξέταση σας η οποία θα  πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής και αρ. πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου, εάν είστε ασφαλισμένος του Δημοσίου, στην υπηρεσία σας . Διαφορετικά Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας φορέα.

Τι πρέπει να έχω μαζί μου όταν προσέρχομαι στην Μαιευτική κλινική του Γ.Ν.Χ για τοκετό;2020-05-06T11:20:18+02:00
 • Την ταυτότητα τη δική σας και του συζύγου σας ή τα διαβατήρια
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Α.Φ.Μ.
 • Πιστοποιητικό Α.Μ.Κ.Α.
 • Σερβιέτες λοχείας
 • Υποσέντονα μιας χρήσης
 • Πάνες νεογνού
 • Μωρομάντηλα
 • Ένα θερμό ενός λίτρου
Που μπορούμε να πρωτοκολλήσουμε έγγραφο;2020-05-06T11:20:51+02:00

Στην Γραμματεία Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στο ισόγειο της κεντρικής εισόδου,  καθημερινά 07:00 με 15:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργίας.

Πού μπορώ να θεωρήσω το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού μου το ακριβές αντίγραφο εγγράφου;2020-05-06T11:21:15+02:00

Για εξωτερικούς ασθενείς στην  Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων που βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτιρίου δεξιά στην  είσοδο του νοσοκομείου και για εσωτερικούς ασθενείς στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών στο ισόγειο, μπαίνοντας από την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου στα αριστερά.

Πώς μπορώ να πάρω αντίγραφο του ιατρικού μου φακέλου;2020-05-06T11:21:35+02:00

Από το Γραφείο Κίνησης (ισόγειο-από την Κεντρική Είσοδο στα αριστερά), μετά από σχετική αίτηση την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρωτοκόλλου ή από εδώ, να την συμπληρώσετε και να την καταθέσετε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο-από την Κεντρική Είσοδο στα δεξιά), έχοντας κατά περίπτωση τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Πώς μπορώ να πάρω βεβαίωση νοσηλείας;2020-05-06T11:21:52+02:00

Από το Γραφείο Κίνησης (ισόγειο-από την Κεντρική Είσοδο στα αριστερά), μετά από σχετική αίτηση την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρωτοκόλλου ή από εδώ, να την συμπληρώσετε και να την καταθέσετε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο-από την Κεντρική Είσοδο στα δεξιά), έχοντας κατά περίπτωση τα ανάλογα δικαιολογητικά

Ποιος θα με ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας μου;2020-05-06T11:22:14+02:00

Ο Θεράπων Ιατρός θα σας ενημερώνει (ή τους οικείους σας) για την πορεία της υγείας σας.

Εάν ο Θεράπων Ιατρός αποφασίσει ότι πρέπει να χειρουργηθώ πόσο χρόνο θα περιμένω;2020-05-06T11:22:33+02:00

Εξαρτάται:

 • Τα οξέα περιστατικά, που εξετάζονται και διαγιγνώσκονται ως Επείγοντα Περιστατικά, χειρουργούνται άμεσα.
 • Ο χρόνος αναμονής για τα προγραμματισμένα (τακτικά) περιστατικά εξαρτάται από την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενή, από την αξιολόγηση της βαρύτητας της νόσου και από την κατάταξη του περιστατικού σε κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων, που έχει ορίσει το Υπουργείο Υγείας.
Την ημέρα που θα χειρουργηθώ πού μπορεί να περιμένουν οι οικείοι μου;2020-05-06T11:22:56+02:00

Έξω από τα Χειρουργεία (1ος όροφος) υπάρχει χώρος αναμονής.

Ποιες ώρες επιτρέπεται το επισκεπτήριο;2020-05-06T11:23:14+02:00

Το επισκεπτήριο των ασθενών καθορίζεται με απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.
Επισκέψεις σε Νοσηλευτικά τμήματα
Καθημερινά:  13:00 – 14:00 για ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των ασθενών

Απόγευμα: 18:00 – 19:00 για κοινό.

Επισκέψεις στην Μαιευτική κλινική

Καθημερινά: 12:00 – 14:00

Απόγευμα: 17:00 – 19:00

Μπορεί να παραμείνει συνοδός μαζί με τον ασθενή κατά την διάρκεια της νοσηλείας του;2020-05-06T11:23:30+02:00

Ναι, όπου κατά την κρίση του Διευθυντή του Τμήματος νοσηλείας, είναι απαραίτητη η παραμονή ενός συνοδού για τον ασθενή, θα δίνεται άδεια παραμονής (Κάρτα Εισόδου) σε συγγενικό πρόσωπο, η οποία θα υπογράφεται από τον Θεράποντα Ιατρό ή την Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια του Τμήματος νοσηλείας. Στην άδεια θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασθενή και η συγγενική σχέση με τον συνοδό. Επίσης, σε περίπτωση παραμονής συνοδού προσώπου, που απασχολείται κατ’ οίκον για τη φροντίδα του ασθενή, το πρόσωπο υποχρεούται να δηλώνει στην Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τον Α.Μ.Κ.Α. και να προσκομίζει αντίγραφο του εργοσήμου για τον τελευταίο πλήρη μήνα απασχόλησής του.

Νοσηλεύεται το παιδί μου, μπορείτε να μου δώσετε άδεια παραμονής συνοδού;2020-05-06T11:23:53+02:00

Ναι. Στις παιδιατρικές κλινικές, επιτρέπεται ο συνοδός, κατόπιν έγκρισης του Θεράποντος Ιατρού και της Προϊσταμένης του Τμήματος.

Μπορώ να έχω αποκλειστική νοσοκόμα κατά τη νοσηλεία μου;2020-05-06T11:24:19+02:00

Ναι. Σε περιπτώσεις ασθενών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από Αποκλειστικές/-ους Νοσοκόμες/-ους Ατομικής Φροντίδας (Α.Ν.Α.Φ.) οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν (ΥΑ Υ4α/οικ.37804, ΦΕΚ1023/Β/2013 & Υ4α/οικ.75206, ΦΕΚ 1944/Β/2013). Οι Α.Ν.Α.Φ. καλούνται μόνο από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία και μόνο από το σχετικό Κατάλογο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. Για να γίνει δαπάνη νυχτερινής αποκλειστικής νοσοκόμας, θα πρέπει να υπάρχει Γνωμάτευση του Δ/ντή της Κλινικής που νοσηλεύεται ο ασθενής με γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να επιβεβαιώνεται ότι ο ασθενής είναι βαρέως πάσχον.
 2. Μπορεί να ζητηθεί αποκλειστική νοσοκόμα και για το πρωινό και για το απογευματινό ωράριο νοσηλείας χωρίς γνωμάτευση του Ιατρού, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν (ο ασθενής ή συνοδός του) ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη (δηλαδή το ποσό βαρύνει εξολοκλήρου τον ασθενή).
 3. Οι αποκλειστικές νοσοκόμες υποχρεούνται να δίνουν αποδείξεις πληρωμής τους στον ασθενή, αφού προηγουμένως αυτές υπογραφούν από τους τομείς της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Η τήρηση της διαδικασίας αυτής αποτελεί νομική υποχρέωσή σας και είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των ασθενών και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Μόλις γεννήθηκε το μωρό μας στο Νοσοκομείο σας. Τι έγγραφα πρέπει να έχω για να το δηλώσω; Θα πρέπει να έχετε μαζί σας:2020-05-06T11:24:45+02:00
 • Ταυτότητες ή διαβατήρια των γονέων
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (εφόσον είστε έγγαμοι) ή σύμφωνο συμβίωσης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων (εφόσον είστε δηλωμένοι σε διαφορετικούς δήμους)
 • Α.Φ.Μ. και των δύο γονέων
 • Α.Μ.Κ.Α. και των δύο γονέων
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου (εφόσον είναι το πρώτο σας τέκνο), (χρειάζεται για το Ληξιαρχείο)

Από το Νοσοκομείο θα λάβετε την Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε 2 αντίγραφα. (Το ένα αντίγραφο θα πρέπει να υποβληθεί στο Ληξιαρχείο μαζί τα υπόλοιπα δικαιολογητικά εντός 10 ημερών, ενώ το δεύτερο αντίγραφο στην κλινική).

Υπάρχει τρόπος να μεταφέρω τον ασθενή από το Νοσοκομείο στο σπίτι; Ο ασθενής δεν είναι σε θέση να περπατήσει και να χρησιμοποιήσει ταξί διότι χρειάζεται φορείο2020-05-06T11:25:03+02:00

Ναι, κατόπιν συνεννόησης της εκάστοτε κλινικής του Γ.Ν.Χ. με το Ε.Κ.Α.Β..

Πώς / πού μπορώ να δώσω αίμα;2020-05-06T11:25:39+02:00

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Αιμοδοσίας το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο της κεντρικής εισόδου του Νοσοκομείου. Οι ώρες αιμοδοσίας είναι:

Δευτέρα – Παρασκευή:  10:00 – 12:00 και 18:30 – 19:30 (με ραντεβού)
Σάββατο και Κυριακή: 11:30 – 13:00

Μπορώ να επιλέγω τι φαγητό θα τρώω όσο νοσηλεύομαι στο Νοσοκομείο;2020-05-06T11:25:46+02:00

Όχι. Ο Θεράπων Ιατρός συνεργάζεται με Διατροφολόγο και καθορίζουν το είδος της διατροφής που πρέπει να ακολουθείτε. Αποφύγετε να παραγγέλνετε έτοιμο φαγητό. Ό,τι δεν ελέγχεται από το Νοσοκομείο μπορεί να επιβαρύνει το πρόβλημα της υγείας σας και είναι προσωπική ευθύνη του νοσηλευόμενου. Εκτός και αν υπάρχει εντολή από τον θεράποντα ιατρό.

Πού μπορώ να καπνίσω;2020-05-06T11:25:52+02:00

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου (εσωτερικούς και εξωτερικούς), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Υ1/ΓΠ/76017/29.07.2002 Υγειονομική Διάταξη.

Οι παραπάνω πληροφορίες αντλήθηκαν από τις επίσημες ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) μπορείτε να ανατρέξετε σε σχετικές ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δείτε περισσότερα σχετικά με το Επίδομα Γέννησης και τα Προγράμματα Οικονομικής Ενίσχυσης εδώ.