Προμήθειες – Διαγωνισμοί

//Προμήθειες – Διαγωνισμοί
Προμήθειες – Διαγωνισμοί2019-10-15T10:43:08+02:00
1904, 2021

ΠΡΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ

By |19/04/2021|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

1404, 2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6η-2021 Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 108816 ΑΡ. ΠΡΩΤ 4243 05-04-2021

By |14/04/2021|Uncategorized, Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΤΕΥΔ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 108816 https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%94046907%CE%A5-518?inline=true

2501, 2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκατόν εξήντα (160) μπαταειών για τα UPS κρισίμων φορτίων του Γ.Ν.Χαλκιδικής προυπ. δαπάνης 25.000,00€ με ΦΠΑ

By |25/01/2021|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS

701, 2021

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV: 15811000-7

By |07/01/2021|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΡΤΟΣ 129 05-01-2021.signed - 6ΘΟ046907Υ-Λ9Ν - 21PROC007982520 [...]