Υποχρεώσεις Ασθενών – Συνοδών και Επισκεπτών

 1. Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.
 2. Για κάθε παράπονο, ο ασθενής και οι συγγενείς θα πρέπει να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους, καθώς και στο Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη που λειτουργεί στο Νοσοκομείο.
 3. Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να εισέρχεται στα γραφεία των γιατρών ή άλλων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στους βοηθητικούς χώρους, όπου δεν έχουν καμία εντολή να μεταβούν, σε άλλους θαλάμους νοσηλείας και μάλιστα σ’ αυτούς όπου νοσηλεύονται λοιμώδη περιστατικά ή βαρέως πάσχοντες ή όπου αλλού τηρούνται όροι ασηψίας.
 4. Δεν επιτρέπεται ο ασθενής να συμπεριφέρεται απρεπώς στο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου.
 5. Ο ασθενής υποχρεούται, ευθύς μετά την είσοδό του στο Νοσοκομείο, να δηλώσει στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών, διαμέσου της Προϊσταμένης της Κλινικής όπου νοσηλεύεται, τον ασφαλιστικό του φορέα, εφόσον είναι ασφαλισμένος, ή ότι θα καταβάλει ο ίδιος όλες τις δαπάνες νοσηλείας του.
 6. Ο ασθενής υποχρεούται να λαμβάνει την παρεχόμενη από το Νοσοκομείο τροφή, απαγορευμένης της λήψης από αυτόν κάθε άλλης τροφής που προσφέρεται σ’ αυτόν από τους οικείους του, προς αποφυγή αλλοίωσης του διαιτολογίου του, το οποίο καθορίζεται από το θεράποντα γιατρό. Εκτός και εάν υπάρχει εντολή από τον θεράποντα ιατρό.
 7. Οι συγγενείς και τα φιλικά πρόσωπα που επισκέπτονται τους ασθενείς, θα πρέπει να φροντίζουν, ώστε η παραμονή τους στους θαλάμους νοσηλείας να είναι χρονικά σύντομη και ολιγοπρόσωπη, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν να συνοδεύονται από παιδιά.
 8. Οι συνοδοί των ασθενών που παραμένουν στους θαλάμους κατόπιν ειδικής άδειας, θα πρέπει να συμβάλουν στην διατήρηση της καθαριότητας, να αποφεύγουν να κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μην τοποθετούν λουλούδια και γλάστρες και να μην καταναλώνουν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες εντός των θαλάμων, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία εστιών μικροβίων και μικροοργανισμών.
 9. Οι συνοδοί και οι επισκέπτες θα πρέπει να συνομιλούν χαμηλόφωνα στους χώρους του Νοσοκομείου και να μην προκαλούν θόρυβο, σεβόμενοι ότι οι ασθενείς έχουν ανάγκη ησυχίας και ψυχικής ηρεμίας.
 10. Οι ασθενείς και οι συγγενείς θα πρέπει να φροντίζουν, ώστε να μην φέρουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή μεγάλα χρηματικά ποσά.
 11. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να απομακρύνονται από τους θαλάμους, χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερώσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και να έχουν λάβει σχετική άδεια.
 12. Οι ασθενείς οφείλουν να έχουν πάντοτε μαζί τους το ΑΜΚΑ , τα βιβλιάρια υγείας και ασφάλισης, τις εξετάσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την υγεία τους (πληροφοριακά δελτία, οδηγίες κλπ.).
 13. Οι επισκέπτες απαγορεύεται να εισέρχονται εντός του Νοσοκομείου με αυτοκίνητο ή άλλο μεταφορικό μέσο, εκτός όταν συνοδεύουν ΑμΕΑ για λόγους ιατρικής εξέτασης.
 14. Οι ασθενείς ή και οι συνοδοί τους, θα πρέπει να δίνουν απαραίτητα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τους ζητούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατά την παραμονή τους στο Νοσοκομείο.
 15. Η μεταφορά φαγητών-ποτών και άλλων ειδών διατροφής στους ασθενείς δεν επιτρέπεται, γιατί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία τους, καθ1 όσον ακολουθούν ειδικό διαιτολόγιο και ειδική φαρμακευτική αγωγή.
 16. Πληροφορίες για την πορεία της υγείας του ασθενούς σου θα λάβεις από τον Διευθυντή της Κλινικής στο γραφείο του ή στο γραφείο ιατρών της Κλινικής από 13.30 έως 14.30. Η συνεχής ενόχληση των ιατρών στους διαδρόμους για πληροφορίες παρεμποδίζει ουσιαστικά στο έργο τους. Η ενημέρωση των ασθενών που δεν συνοδεύονται θα γίνεται από τον Θεράποντα ιατρό κατ΄ιδίαν μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης.
 17. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου εσωτερικούς και εξωτερικούς.