Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής | Ιπποκράτους 5 | ΤΚ: 63100 | Τηλεφωνικό Κέντρο: 2371350100

Δελτία Τύπου

//Δελτία Τύπου
Δελτία Τύπου2019-10-15T11:02:42+02:00
210, 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 4.122)

By |02/10/2023|Δελτία Τύπου|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ [...]

903, 2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5069397 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ2014-2020

By |09/03/2023|Δελτία Τύπου|

  ΘΕΜΑ: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γενικού [...]