Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2371350100
Τηλέφωνα για Ραντεβού: 2371022130
Γραμματεία Εξ.Ιατρείων: 2371350365364
email: gnxrant@1157.syzefxis.gov.gr

Λειτουργούν Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ
 • ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
 • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
 • ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
 • ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
 • ΩΤΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

καθώς και τα Εργαστήρια:

 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ)
 • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Contact

Call Center: 2371350100
Telephone appointment: 2371022130
Secretariat of Outpatient Departments: 2371350365364
email: gnxrant@1157.syzefxis.gov.gr

Regular Outpatient Clinics operate

 • AIMATOLOGICAL
 • GASTRENDEROLOGY
 • DERMATOLOGICAL
 • DIABETES
 • CARDIOLOGICAL
 • MILEY
 • NEUROLOGICAL
 • NEPHROLOGICAL
 • DENTISTRY
 • ORTHOPEDIC
 • UROLOGICAL
 • OPHTHALMOLOGY
 • Pathological
 • PEDIATRIC
 • PNEUMMOLOGICAL
 • HYPERTENSION
 • SURGERY
 • POTENTIAL

As well as the Laboratories:

 • AIMATOLOGICAL
 • RADIOLOGY (RADIOLOGY, AXIAL TOMOGRAPHY, MASSOGRAPHY)
 • BIOCHEMICAL
 • MICROBIOLOGICAL
 • DEPARTMENT OF BIRTH