Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2371350100
Τηλέφωνα για Ραντεβού: 2371022130
Γραμματεία Εξ.Ιατρείων: 2371350365364
email: gnxrant@1157.syzefxis.gov.gr

Λειτουργούν Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

 • ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ
 • ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ
 • ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
 • ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

καθώς και τα Εργαστήρια:

 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ, ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ)
 • ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
 • ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Contact

Call Center: 2371350100
Telephone appointment: 2371022130
Secretariat of Outpatient Departments: 2371350365364
email: gnxrant@1157.syzefxis.gov.gr

Regular Outpatient Clinics operate

 • DIABETES
 • CARDIOLOGICAL
 • GYNECOLOGICAL
 • NEPHROLOGICAL
 • ORTHOPEDIC
 • UROLOGICAL
 • OPHTHALMOLOGY
 • Pathological
 • PEDIATRIC
 • PNEUMMOLOGICAL
 • SURGERY

As well as the Laboratories:

 • AIMATOLOGICAL
 • RADIOLOGY (RADIOLOGY, AXIAL TOMOGRAPHY, OSTEOPOROSIS)
 • BIOCHEMICAL
 • MICROBIOLOGICAL
 • DEPARTMENT OF BIRTH