Στοιχεία Ταχυδρομικής Διεύθυνσης

  • Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής

  • Ιπποκράτους 5

  • ΤΚ: 63100

Postal Address Details

  • General Hospital of Chalkidiki

  • Hippocrates 5

  • TI: 63100

Λίστα Τηλεφώνων και E-mail

Χάρτης Πρόσβασης