Το επισκεπτήριο και η παραμονή των συνοδών απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους  του νοσοκομείου και σε όλες τις κλινικές .

Η ενημέρωση των συνοδών θα γίνεται τηλεφωνικά από τον υπεύθυνο ιατρό της κάθε κλινικής .

Κάνουμε έκκληση σε όλους τους συμπατριώτες μας να ακολουθήσουμε με αίσθημα ατομικής ευθύνης την αυστηρή  τήρηση του συγκεκριμένου μέτρου .

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Χαλκιδικής

 Δρ. Δεδελούδης Κων/νος