ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΝΧ

Ο Δρ. Δεδελούδης Κωνσταντίνος είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και διδάκτωρ οικονομετρίας (Α.Π.Θ.)

Έχει διατελέσει Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης σε θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας, Διευθυντής Εργοταξίου στην 3η και στην 6η Μικτή Ομάδα Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως (Μ.Ο.Μ.Α.) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Είναι Αξιολογητής – ελεγκτής επενδυτικών σχεδίων πολλών δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Είναι Χειριστής εξειδικευμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Συμμετείχε στην ομάδα εργασίας που εκπόνησε τη Μελέτη «Κίνητρα για την εγκατάσταση Εταιρειών στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης».

Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια ως εισηγητής. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολλά επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα Διοίκησης, Διαχείρισης Γνώσης, Ενεργειακής Μελέτης Κτιρίων.

Συνεχίζει το ερευνητικό και συγγραφικό έργο του με θέμα το Management, Στρατηγική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών.