Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής | Ιπποκράτους 5 | ΤΚ: 63100 | Τηλεφωνικό Κέντρο: 2371350100

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

/Προμήθειες - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16η_2024 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 347749 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ TΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕΘ – Π/Θ – ΤΕΠ) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A3%CE%9546907%CE%A5-1%CE%91%CE%A5?inline=true ΕΕΕΣ 347749