Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής | Ιπποκράτους 5 | ΤΚ: 63100 | Τηλεφωνικό Κέντρο: 2371350100

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

/Προμήθειες - Διαγωνισμοί

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ CPV: 33141200-2 ΠΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.617,56 € ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%97%CE%A846907%CE%A5-%CE%966%CE%97?inline=true ΕΕΕΣ 176824