ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ