Ψ71Γ46907Υ-ΩΩΚ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ