ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2024 24PROC014349276 -935Π46907Υ-ΓΓΛ