2η Διαβούλευση – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ 2024 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 08-07-2024 7281

2024DIAB28659  2η ΔΙΑΒ. Τ.Π. – Προμήθεια Υλικών Οστεοσύνθεσης