Β΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 2024 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ