ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ. ΚΑΙ ΑΔΑ