Α΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ