ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Υ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ