6ΡΝΖ46907Υ-ΚΒΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ