Συνοπτικός για ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ κ ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 2020