ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ) ΜΕ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Προβολή Πρόσκλησης   :

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A6%CE%9D%CE%9C46907%CE%A5-%CE%A4%CE%9F6?inline=true