ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Προβολή Πρόσκλησης  :

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%96%CE%A446907%CE%A5-%CE%A9%CE%975?inline=true