Β ΜΑΙΟΥ 2024 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ