ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 2023.sing.pdf ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ