ΚΑΛΕΙ
Ειδικευμένο ιατρό Οφθαλμολογίας για να συνεργαστεί με το Γ.Ν. Χαλκιδικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για ένα (1) έτος για την κάλυψη των επιτακτικών λειτουργικών αναγκών του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Χαλκιδικής.

 

 

Κατεβάστε την πρόσκληση LINK :