91ΩΙ46907Υ-ΑΛΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ_compressed