ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 15-03-2024 3141

ΣΧΟΛΙΑ 2Ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2024DIAB27898

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 04-03-2024 2636