ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ