Α΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2024 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ.