Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής Τι είναι ο κορωνοϊός 19 ; τί είναι COVID-19 και τι SARS–CoV-2 ;