Προμήθειες – Διαγωνισμοί

//Προμήθειες – Διαγωνισμοί
Προμήθειες – Διαγωνισμοί2019-10-15T10:43:08+02:00
510, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου με συνοδό εξοπλισμό μετρητών (δωρεάν) για ένα έτος, προυπ. δαπάνης 3.500,00€ με ΦΠΑ

By |05/10/2020|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 2020-21 ΤΕΥΔ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 2020-21

210, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 28 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ 2020

By |02/10/2020|Προμήθειες - Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ω2ΒΙ46907Υ-ΔΙΕ.ΜΕ ΑΔΑΜ pdf ΤΕΥΔ ΟΡΚΩΤΟΙ [...]