ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 11 ΜΗΧ. Μ.Τ.Ν. 2020 TEYD ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 11 Mηχαν. της Μ.Τ.Ν,