Ψ79Κ46907Υ-ΥΛΛ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ