6Γ5Φ46907Υ-2ΘΒ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ