ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GLOUD.pdf ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf ΚΑΙ ΑΔΑ