ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ