9ΑΣ346907Υ-Κ9Β 23PROC012779643 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ – ΤΟΝΕΡ – DRUM 17η-2023 5990 30-05-2023