Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ