ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΑ