Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής | Ιπποκράτους 5 | ΤΚ: 63100 | Τηλεφωνικό Κέντρο: 2371350100

Νέα – Ανακοινώσεις

/Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 4.121)

  Download :ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ-ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΛΕΙ Ειδικευμένο ιατρό Οφθαλμολογίας για να συνεργαστεί με το Γ.Ν. [...]