ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα : «Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσίας»

 

Δείτε την πρόσκληση :