ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 266 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία :

 

  1.  4Η ΥΠΕ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Ψ1ΙΒΟΡ1Ο-ΕΦΔ
  2. 4Η_ΥΠΕ_ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  3. 4H_ΥΠΕ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ_ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ