ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ pdf