Γραφείο προστασίας δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας
Επικοινωνία
Τηλ: 2371350248
Email: rights@1157.syzefxis.gov.gr

 

Άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων &

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων σε χρονίως πάσχοντες


 1. Άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων

Σας ενημερώνουμε ότι από 28-3-2020, μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση, καθώς και το κινητό τηλέφωνο ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα οποία θα λαμβάνουν τα στοιχεία των συνταγών τους.

 • Οι πολίτες που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν άυλη συνταγογράφηση, δεν λαμβάνουν από τον ιατρό εκτυπωμένη τη συνταγή τους, αλλά το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αποστέλλει μήνυμα, με τα στοιχεία της συνταγής τους, στο κινητό τηλέφωνο (sms) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που έχουν δηλώσει.
 • Οι πολίτες, για να εκτελέσουν τη συνταγή τους στο φαρμακείο, γνωστοποιούν τον αριθμό της συνταγής στον φαρμακοποιό.Εναλλακτικά, αν δεν έχουν διαθέσιμο τον αριθμό της συνταγής τους, ο φαρμακοποιός μπορεί να την αναζητήσει με βάση τον ΑΜΚΑ τους. Σε αυτή την περίπτωση ο πολίτης λαμβάνει sms ή e-mail με κωδικό επιβεβαίωσης, τον οποίο πρέπει να γνωστοποιήσει στον φαρμακοποιό, ώστε να προχωρήσει στην εκτέλεση της συνταγής.Με την επιτυχή εκτέλεση της συνταγής, ο πολίτης ενημερώνεται με SMS ή/και e-mail.

 

 1. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων σε χρονίως πάσχοντες

Με βάση το άρθρο 49 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α/20-03-2020), δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συνταγογράφησης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών σε χρονίως πάσχοντες.

Συγκεκριμένα, οι θεράποντες ιατροί μπορούν να επανεκδίδουν μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές έως τρεις (3) επαναλήψεις, που αφορούν σε σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες και οι οποίες θα εκτελούνται στα φαρμακεία σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

 • Ο ασθενής ζητά από τον ιατρό επανέκδοση της συνταγής του, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (sms).
 • Ο ιατρός καταχωρεί στο σύστημα τη μηνιαία ή επαναλαμβανόμενη συνταγή (έως 3 επαναλήψεις) του χρονίως πάσχοντα, χωρίς να την τυπώσει ή να συμπληρώσει συνοδευτικά έγγραφα της συνταγής και γνωστοποιεί στον ασθενή τον κωδικό (barcode) της συνταγής ή τους κωδικούς αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενες συνταγές.
 • Οι συνταγές των χρονίως πασχόντων, οι οποίες έχουν εκδοθεί με αυτό τον τρόπο, χωρίς εκτύπωση της συνταγής και συνοδευτικά έγγραφα του ιατρού, μπορούν να εκτελεστούν υποχρεωτικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με βάση τον κωδικό (barcode) της συνταγής, έως τις 30.6.2020.
 • Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής, ήτοι ταυτότητα και Α.Φ.Μ., στο φαρμακείο επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) της συνταγής. Η παραλαβή των φαρμάκων είναι δυνατό να γίνει και από τρίτα πρόσωπα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταυτοποίησης (ταυτότητα και Α.Φ.Μ) και με τη συμπλήρωση απλής υπεύθυνης δήλωσης που συντάσσεται και παραδίδεται στο φαρμακείο. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης συνταγής.

Διευκρινήσεις Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλ/κής

 

Σχετικά με την άυλη συνταγογράφηση για τους πολίτες

Από τη Δευτέρα 23/03/2020 υπάρχει η δυνατότητα της άυλης συνταγογράφησης, δηλαδή δεν απαιτείται η διαδικασία εκτύπωσης και προσκόμισης της συνταγής του γιατρού σε έντυπη μορφή στο φαρμακείο.

Για να υπάρχει η δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης στον ασθενή, πρέπει ο ίδιος ο ασθενής να εισέλθει στη σελίδα http://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p με τους προσωπικούς  του κωδικούς του TAXISNET, όπου και θα δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές που του συνταγογραφούνται είτε μέσω sms είτε μέσω e-mail.

Κατά την επίσκεψη στο γιατρό του, όταν πραγματοποιηθεί η συνταγογράφηση, ο ασθενής θα ενημερωθεί είτε με sms είτε με e-mail ότι η συνταγή του εκδόθηκε και ποιος είναι ο αριθμός της συνταγής.

Με τον αριθμό της συνταγής θα επισκεφθεί το φαρμακείο όπου και θα εκτελεστεί η συνταγή του και θα παραλάβει τα φάρμακα του.

Σε περίπτωση που ο ασθενής ξεχάσει να φέρει τον αριθμό της συνταγής μπορεί να δώσει στο φαρμακείο το ΑΜΚΑ του ώστε να αναζητήσουν τη συνταγή του. Όταν το φαρμακείο βρει τη συνταγή μέσω του ΑΜΚΑ τότε θα έρθει είτε στο κινητό μέσω sms είτε στο e-mail του ασθενή  (ανάλογα τι έχει δηλώσει) ένας κωδικός PIN τον οποίο θα δώσει στο φαρμακοποιό για να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της συνταγής.

Σχετικά με την διαδικασία επανέκδοσης συνταγών για τη κατηγορία των  χρονίως πασχόντων

Οι ασθενείς που ανήκουν στην κατηγορία των χρονίως πασχόντων, μπορούν μετά από επικοινωνία με τον γιατρό τους, χωρίς τη φυσική τους παρουσία στο ιατρείο του να αιτήσουν συνταγή των φαρμάκων τους.

Ο γιατρός στη συνέχεια κοινοποιεί στον ασθενή τον αριθμό (barcode) της συνταγής και με τον κωδικό αυτό προσέρχονται στο φαρμακείο για την εκτέλεση της συνταγής τους.

Οι χρόνια πάσχοντες καθώς και αν οι ίδιοι δεν μπορούν τότε οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού ή εκπρόσωποι τους, πρέπει να προσέλθουν στο φαρμακείο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης ταυτότητα ή/και ΑΦΜ και το barcode της συνταγής.

 

 Το zip  αρχείο περιέχει :

 1. αναλυτικές οδηγίες για δήλωση επιθυμίας άυλης συνταγογράφησης από τον πολίτη μέσω κωδικών Taxisnet.
 2. αναλυτικές οδηγίες για δήλωση επιθυμίας άυλης συνταγογράφησης από τον πολίτη μέσω των κωδικών ΠΦΥπου έχει λάβει από τον οικογενειακό του ιατρό.
 3. Διευκρινήσεις του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής
 4. την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
 5. Δελτίο τύπου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

31032020_ZIP κατεβάστε το  αρχείο σε έναν κατάλογο και αποσυμπιέστε το.