ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ EIΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

 

Δείτε την προκήρυξη  :