Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ  Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 1. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
  ΒΑΘΜΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ    1
 2. ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
  ΒΑΘΜΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ    1

Σύνολο θέσεων  2

 

Δείτε την προκήρυξη