ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών, του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ως εξής:

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ (2) δύο
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΤΗΤΗ Β΄ (1)μία
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ (1)μία
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ (1)μία
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ (1)μία
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ (1)μία
ΣΥΝΟΛΟ (7) εφτά

 

Κατεβάστε την προκήρυξη .