Β΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ