Νέα – Ανακοινώσεις

//Νέα – Ανακοινώσεις
Νέα – Ανακοινώσεις2019-10-15T11:01:55+02:00
1711, 2020

Ενίσχυση του Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

By |17/11/2020|Νέα - Ανακοινώσεις|

2309, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα : «Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσίας»

By |23/09/2020|Νέα - Ανακοινώσεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα : «Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με το [...]

2109, 2020

17092020_Παράταση ισχύος απόφασης ορισμού Νοσοκομείων για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

By |21/09/2020|Νέα - Ανακοινώσεις|

709, 2020

Παράταση ισχύος απόφασης ορισμού Νοσοκομείων για τη διενέργεια προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

By |07/09/2020|Νέα - Ανακοινώσεις|