Β’ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ